เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด

เราเป็นผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจตามความต้องการของลูกค้าและเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นธุรกิจผ่านทางระบบคลาวด์ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและทักษะด้านไอทีระดับสูงทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ความชำนาญของเราครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม เราเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา ซอฟต์แวร์ รวมทั้งจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครือข่าย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นด้านธุรกิจในระดับสากลเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้า…

พันธกิจ

เพื่มส่งมอบบริการด้านซอฟต์แวร์ที่ไว้วางใจได้สูงสุดเพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านไอทีและความสามารถในการทำธุรกิจของลูกค้าของเรา…

ธุรกิจหลัก

 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นด้านธุรกิจผ่านระบบคลาวด์ (SaaS)
 • ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่าย
 • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารโครงการ
 • ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้บริการบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

พันธมิตรที่ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟต์

เราได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรและได้รับการรับรองจากไมโครซอฟต์มาอย่างยาวนาน นักพัฒนาของเรามีทักษะและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาของไมโครซอฟต์เป็นอย่างดี เช่น Visual Studio, Xamarin, SQL Server และอื่นๆ

 • ได้รับการรับรองเป็น Microsoft Certified Partner ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
 • ได้รับการรับรองเป็น Gold Microsoft Certified Partner ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
 • ระดับความสามารถ (Competencies)
  • Data Analytics (Gold)
  • Application Development (Silver)
 • ประกาศนียบัตร (Certifications)
  • 20 MCP’s (Microsoft Certified Professional)
  • 3 MCSD’s (Microsoft Certified Solution Developer)
 • ความชำนาญพิเศษ
  • Development Tools (Visual Studio .NET)
  • Xamarin
  • Database (SQL Server)
  • Windows Server
  • Cloud Service (Microsoft Azure)

มาตรฐานอุตสาหกรรม

ISO/IEC 29110

บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018 จาก SGS (Thailand) Co., Ltd. ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นถึงผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์และการบริการจากเราได้เป็นอย่างดี ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์และการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเราพร้อมที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป

ข้อมูลบริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 26 มกราคม 2542
เงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :20,000,000 บาท
กรรมการผู้จัดการ :นาย ครรชิต นิงสานนท์
กรรมการ :ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :ผู้ลงทุนชาวไทย
System Design Co., Ltd. (Japan) 
จำนวนพนักงาน :50 คน

ทีมผู้บริหาร

นาย ครรชิต นิงสานนท์
กรรมการผู้จัดการ

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบไอทีมากว่า 25 ปี
 • เชี่ยวชาญในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการด้านไอที
 • สื่อสารภาษาไทย อังกฤษและญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
 • สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีแห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2537
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531

ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์
กรรมการ

 • มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาและออกแบบระบบฮาร์ดแวร์มากว่า 25 ปี
 • สื่อสารภาษาไทย อังกฤษและญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ จากมหาวิทยาลัยแห่งกรุงโตเกียว
 • ระดับปริญญาโท วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ จาก University of Electro-Communication (Tokyo, Japan)
 • ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ จาก University of Electro-Communication (Tokyo, Japan)

ฮิโรมิ มิโยชิ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริหารโครงการด้านไอทีมากว่า 35 ปี
 • สื่อสารภาษาไทย อังกฤษและญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

ทากาชิ โคยามา
ผู้จัดการ

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริหารโครงการด้านไอทีมากว่า 20 ปี
 • สื่อสารภาษาไทย อังกฤษและญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

แผนที่สำนักงาน

%d bloggers like this: