โซลูชั่นทางธุรกิจผ่านระบบคลาวด์

Cloud-TA
Time & Attendance System on the Cloud

Cloud-TA ระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time & Attendance System) ยุคใหม่แบบออนไลน์ จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนระบบคลาวด์ของไมโครซอฟต์ (Microsoft Azure) ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องแม่ข่าย เพียงต่อเครื่องอ่านบัตรและลายนิ้วมือเข้ากับ LAN หรือ Wi-Fi ที่ต่อออกอินเตอร์เน็ตได้ หรือใช้สมาร์ทโฟนลงเวลาจากนอกสถานที่ ใช้งานระบบได้ทั้งผ่านเว็บและแอพมือถือ ดูข้อมูลเวลาทำงาน ส่งใบลากิจ ลาป่วย ทำงานล่วงเวลา อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอต่างๆได้จากทุกที่ตลอดเวลา หลักการทำงานของระบบ

Cloud-HR
Human Resource Management System

Cloud-HR เป็นซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลสำหรับ SME ที่ใช้งานผ่านเว็บ เพียงแค่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สามารถบันทึกและจัดการข้อมูลบุคลากรและประวัติพนักงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หมดกังวลกับปัญหาการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูล ด้วยการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในระบบคลาวด์ของเรา

Cloud-Payroll
Payroll Management System

Cloud-Payroll เป็นซอฟต์แวร์บริหารเงินเดือนสำหรับ SME ที่ใช้งานผ่านเว็บ เพียงแค่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเก็บบันทึกข้อมูลและคำนวณเงินเดือนของพนักงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เงินเดือนและการลดหย่อนภาษีต่างๆของพนักงานจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ สามารถโอนบันทึกข้อมูลการลงเวลาได้โดยตรงจากระบบบันทึกเวลา Cloud-TA หรือนำเข้าข้อมูลจากระบบอื่นๆ สามารถสร้างไฟล์สำหรับส่งธนาคารได้อย่างอัตโนมัติ

%d bloggers like this: